O divadle

Volná místa

Hledáme nového kolegu/kolegyni se schopností organizace velkého mezinárodního festivalu na pozici

MARKETING / PRODUKČNÍ DIVADELNÍHO SVĚTA BRNO

Pracovní pozice: MARKETING / PRODUKČNÍ DSB

Datum nástupu: 1. 3. 2021, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek: 1,00

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění (zařazení ve 12. platové třídě, tarifní plat v závislosti na délce započitatelné praxe).

Náplň práce

komunikace se členy dramaturgické rady festivalu při sestavování programu
komunikace se zahraničními i domácími divadly – spolupráce na komplexním zajišťování hostujících produkcí od vyhodnocení možností technické realizace, přes domluvu konkrétních podmínek, uzavření smluv, zajištění dopravy a ubytování a odbavení představení během festivalu
marketing a PR festivalu za použití všech dostupných nástrojů, tvorba on-line obsahu i příprava veškerých tiskovin (komunikace s externím grafikem)
tvorba webových stránek festivalu (obsah a administrace)
zajišťování veškerých doprovodných aktivit
komunikace s produkcemi spolupořádajících brněnských divadel
fundraising festivalu (vyřizování grantové agendy, získávání soukromých dárců a péče o ně)
správa festivalového rozpočtu

Požadujeme

vysokoškolské/středoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření
anglický jazyk (komunikativní úroveň slovem i písmem)
pokročilá znalost ovládání online reklamních platforem
praxe – ideálně v kulturním provozu
schopnost snášet jednorázově velké pracovní zatížení a stres
samostatnost při rozhodování a plánování, preciznost a zodpovědnost
time management

Nabízíme

práci v prestižní kulturní instituci
možnost podílet se na rozvoji jednoho z největších divadelních festivalů v zemi
příležitost seznámit se s divadelními festivaly v Evropě
služební mobilní telefon a notebook
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování a další firemní benefity

Bližší informace podá: sedlackova@ndbrno.cz, telefon: +420 607 182 866

Případné zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu do 29. ledna 2021 na e-mail hajzlerova@ndbrno.cz.

Výběrové řízení proběhne 8. a 9. února 2021 a budou do něj pozváni vybraní uchazeči z 1. (neveřejného) kola.

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno; IČO 00094820.
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.