Opera

People

  • All
  • Ensemble  • Department


Umělecký šéf opery

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Ekonom opery

Marketing / PR opery

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Sbor / Dámy

Korepetitoři

Sbor

Orchestr

Inspicienti

Asistenti režie

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté

Autoři

Hudba

Hudební nastudování

Kostýmy

Libreto

Pohybová spolupráce

Ředitel

Režie

Sbormistr

Sbormistrině

Scéna

Guests Lectors and Ballet Masters

Management of the Ballet NdB

Actors of Drama Ensemble

Actresses of Drama Ensemble

Artistic Administration of Drama

Artistic Director of the Ballet NdB

Corps de ballet / Female

Corps de ballet / Male

Dramaturgists of Drama

Guest Actresses and Actors

Management of Drama Ensemble

Stage Managers

Stage Managers & Prompters

Accompanists

Ballet Masters

Demisoloists / Male

First soloists / Female

Guest Artists

Demisoloists / Female

First soloists / Male

Soloists / Female

Soloists / Male